Algemene Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt uitgebaat door aircomecanik. Overal op de website gebruiken we de termen "wij", "ons" en "onze" in verwijzing naar aircomecanik. Deze website, inclusief alle informatie, gereedschappen en diensten waarop het toegang biedt, wordt aangeboden door aircomecanik aan de gebruiker die u bent, onder voorwaarde dat u accepteert dat u de volledige voorwaarden, bepalingen, beleid en aankondigingen hieronder vermeld aanvaardt. Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de bindende voorwaarden en bepalingen hieronder vermeld (de "Algemene Voorwaarden", "Servicevoorwaarden"), inclusief de voorwaarden, bepalingen en beleid die hier zijn vermeld of via hyperlink toegankelijk zijn. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief, zonder beperking, individuen die bezoekers, klanten, handelaars, leveranciers van inhoud en/of leveranciers zijn. Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig door voordat u toegang tot onze website verkrijgt en deze gebruikt. Door toegang tot enige deel van de Site te verkrijgen of deze te gebruiken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden en bepalingen, mag u misschien niet toegang verkrijgen tot de website of de diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is hun acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Iedere nieuwe tool of functie die aan deze winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt op elk moment de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden raadplegen op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een deel of de volledige Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, bij te werken of te vervangen door middel van publicatie op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te controleren op eventuele wijzigingen. Door verder toegang te verkrijgen tot onze website of door deze te blijven gebruiken na publicatie van eventuele wijzigingen, gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Deze bedrijf biedt ons de online e-commerce platform die ons in staat stelt u onze producten en diensten te verkopen.

ARTIKEL 1 - Gebruiksvoorwaarden van de online winkel

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaren jullie de meerderjarigheid te hebben bereikt in jullie regio, provincie of staat en ons toestemming te geven om elke minderjarige onder jullie verantwoordelijkheid toestemming te geven om deze website te gebruiken.

Jullie mogen onze producten op geen enkele manier gebruiken voor illegale of niet-geautoriseerde doeleinden of enige wetten overtreden van jullie jurisdictie tijdens het gebruik van de Service (inclusief, maar niet beperkt tot, wetten in verband met auteursrechten).

Jullie mogen geen computervirussen of destructieve code verzenden.

Une infraction ou une violation de n'importe laquelle des Conditions entraînera la résiliation immédiate de vos Services.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om iemand op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van informatie over uw creditcard) zonder encryptie kan worden overgedragen en dat dit omvat (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om aan technische eisen van netwerk- of apparaat verbindingen te voldoen. Informatie over uw creditcard wordt altijd versleuteld bij de transmissie over netwerken.

U gaat ermee akkoord geen deel van de Service te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, te revenderen of te exploiteren, of gebruik te maken van de Service of toegang tot de Service, of contact op te nemen met de website waarmee de Service wordt verstrekt, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels gebruikt in deze overeenkomst zijn alleen ter indicatie en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.

ARTIKEL 3 - ACCURAatheid, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de op deze website aangeboden informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. De inhoud van deze website wordt alleen als algemene informatie aangeboden en mag niet worden beschouwd of gebruikt als enige basis voor beslissingen zonder gebruik te maken van belangrijkere, preciezere, volledigere of recentere informatiebronnen. Als u zich baseert op de inhoud van deze website, doet u dit op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie daarop te actualiseren, hoe dan ook. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze website te monitoren.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld jegens u of enige derde partij voor wijzigingen in prijzen of voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Het is mogelijk dat sommige producten of diensten alleen online beschikbaar zijn via de website. Het kan zijn dat de hoeveelheden van deze producten of diensten beperkt zijn en dat hun retournering of ruiling strikt wordt aangehouden aan onze Retourbeleid.
Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en beelden van producten op onze winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren op uw computer scherm nauwkeurig zijn weergegeven.
Wij behouden ons het recht voor, zonder hieraan verplicht te zijn, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken aan elke persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij behouden ons het recht voor om dit geval per geval toe te passen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen zijn te allen tijde aan verandering onderhevig en naar ons eigen discretionaire beslissing. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk moment te staken. Elk productaanbod op deze website is nietig waar het wetgeving verbiedt.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of andere materialen die u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, noch dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 – BETROUWBAARHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNT INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u plaatst bij ons te weigeren. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen inzicht, hoeveelheden aan te kopen per persoon, huishouden of bestelling te beperken of te annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die geplaatst zijn door of onder hetzelfde klantenaccount, met dezelfde creditcard en/of met gebruikmaking van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als wij een bestelling aanpassen of annuleren, dan zullen we proberen u hierover in te lichten door contact met u op te nemen via het email- en/of factuuradres en/of telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te weigeren die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door handelaars, groothandelaren of distributeurs.
U gaat ermee akkoord dat u actuele, volledige en juiste aankoop- en accountinformatie verstrekt voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie snel te updaten, waaronder uw email-adres en creditcardnummers en vervaldata, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

Voor meer informatie, raadpleeg ons retourbeleid.

ARTIKEL 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beheren.

U erkent en stemt ermee in dat wij u toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor iets dat kan voortvloeien uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de Site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om te weten te komen onder welke voorwaarden deze tools worden geleverd door de relevante externe provider(s) en om deze voorwaarden te accepteren.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe diensten en/of functies zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service toegankelijk zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u omleiden naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om hun inhoud of nauwkeurigheid te beoordelen of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden we enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie met betrekking tot deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derde partijen zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan diezelfde derden.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan wedstrijden), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), verleent u ons het recht om te allen tijde en zonder beperking alle opmerkingen die u naar ons. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om iemand te compenseren voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen.

7. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of het intellectuele eigendom schendt van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen op geen enkele manier inbreuk mogen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal mogen bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons of derden te misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u indient en de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor opmerkingen die door u of derden zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS

De verzending van uw persoonlijke gegevens naar onze winkel valt onder ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, servicekosten, verzending, levertijden en productbeschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, zelfs om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is, en dit op elk moment zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

We zijn niet verplicht om enige informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er kan geen specifieke update- of vernieuwingsdatum worden toegepast op de Service of een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie die wordt aangeboden in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) het overtreden van plaatselijke verordeningen of internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels of wetten; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om onjuiste of misleidende informatie in te dienen;

(g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zullen of kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, evenals andere websites of het internet in gevaar te brengen; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, een domein te kapen, informatie af te persen, te browsen, te crawlen of het web te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van de Service of een gerelateerde site, evenals andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van enig gebruiksverbod.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, vertragingsvrij of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

aircomecanik, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe schade, indirect, incidenteel, bestraffend, speciaal of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (zelfs in nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Service of enige dienst of product die het gebruikt, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of alle gepubliceerde inhoud (of product), tran verzonden of beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat deze zich kunnen voordoen.

Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal door de wet toegestane mate.

ARTIKEL 14 – VERGOEDING

U stemt ermee inaircomecaniken onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, aansprakelijke bestuurders, agenten, aannemers te vrijwaren, te verdedigen en vrij te houden , licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrij van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of als gevolg van uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten ze opnemen door verwijzing, of uw overtreding van wetten of rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. Gebruik, zonder dat dit oordeel de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen aantast.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen zijn aangegaan voorafgaand aan de beëindigingsdatum blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we naar eigen goeddunken ontdekken of vermoeden dat u een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden schendt of hebt geschonden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waardoor wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen ontzeggen.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elk verzuim door ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden of andere beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site zijn geplaatst of die betrekking hebben op de Service, vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons, en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. Ze vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.


ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals elke afzonderlijke overeenkomst waarmee we de Diensten aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van BRUGSESTEENWEG, 285, 8520 KUURNE, België.


ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd onze website te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door onze website en de Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden zijn gepubliceerd, gaat u akkoord met die wijzigingen.


ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op door HIER te klikken.